- Secretariaat bureau arbitrage Vlaams-Brabant :

Els Lejeune - els.lejeune@footbel.com - 02 367 67 11 - rue de Bruxelles 486, 1480 Tubeke

 

- Helpdesk E-kickoff : 02/477 12 79

 

- Hoe afmelden ?

Er moet steeds een document (doktersbriefje, attest werkgever, ...) bezorgd worden aan het secretariaat ter staving van de laattijdige afmelding.

a) Nationaal : maandag tot vrijdag: An Iliano - 02/367 67 82

weekenddienst (permanentie) - 02/367 67 82 (op normale uren)

b) Provinciaal : maandag tot vrijdag 16u - 02/367 67 11

weekenddienst: scheidsrechters & assistenten K & D: Dhr. Luc Rems - 0476/86.28.89

jeugdscheidsrechters: mail naar els.lejeune@footbel.com

 

- Bureau arbitrage Vlaams Brabant

 

- Nazichten door een opleider

Copyright © 2019 All rights reserved by SVK Pajottenland

LEDEN

NUTTIGE INFO - LINKS