Een referee academy is een leeromgeving waar jonge beloftevolle scheidsrechters gerekruteerd, begeleid en opgeleid worden en dit alles onder het toezicht van een referee ambassador.

 

Iedere club kan één of meerdere referee ambassador(s) aanstellen, die niet beperkend binnen de club de volgende taken kan (kunnen) vervullen:

- aanduidingen van de clubscheidsrechters voor het leiden van de wedstrijden 8/8 en 5/5

- als clubscheidsrechter zelf wedstrijden leiden

- voor een positief klimaat zorgen ten aanzien van de scheidsrechters

- scheidsrechters rekruteren onder de jeugdspelers,

- detecteren en begeleiden van beloftevolle, jonge officiële scheidsrechters

 

Deze aanduiding dient door de gerechtigde correspondent van de club te worden voorgedragen aan het Regionaal Bureau Arbitrage.

 

De Referee Ambassador wordt, indien hij geen actief scheidsrechter is, gelijkgesteld met de scheidsrechters van categorie I, en geniet van de voordelen die aan scheidsrechters worden toegekend (scheidsrechters kaart).

 

Hij dient geen medisch attest voor te leggen en geen grondig medisch onderzoek te ondergaan indien hij ouder is dan 60 jaar. Hij telt echter niet mee bij de berekening van het benodigd aantal scheidsrechters per club.

 

Interesse of bijkomende info, contacteer dan referee.coordinator@svkpajottenland.eu .

Copyright © 2019 All rights reserved by SVK Pajottenland

WORD ...

REFEREE AMBASSADOR