LEDEN

AGRESSIE

Vanaf dit seizoen bestaat de mogelijkheid om beroep te doen op een observer-psycholoog (mental coach). Dit kan onder de vorm van een gesprek (los van een wedstrijd), en/of assistentie tijdens een volgende wedstrijd (of wedstrijden).

De aanleiding tot een gesprek is los te bepalen door elke ref of AR en kan gaan over – maar is niet beperkt tot – agressie,

ongemakkelijkheidgevoelens, stress, verminderde motivatie, enz.

Deze gesprekken kaderen binnen de voetbalcontext en zijn een persoonlijke zaak tussen de ref of assistent en de mental coach.

Je contact is Paul Janssen: paul.janssen@intrinsic.be of 0475 201 201

Copyright © 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland