LEDEN

JEUGDRAAD ARBITRAGE

Voetbal Vlaanderen startte in het seizoen 17-18 met een Jeugdraad Arbitrage, waarin jonge scheidsrechters hun mening kunnen ventileren over de arbitrage in het Belgische voetbal. Belgiës jongste internationale scheidsrechter Lawrence Visser neemt het voorzitterschap op.


“Uit deze jeugdraad ontstaan nieuwe ideeën rond rekrutering en opleidingen, alsook feedback op georganiseerde cursussen of evenementen. Het is de bedoeling om een beter zicht te krijgen op onze arbitrage vanuit het standpunt van onze jongste ledengroep. Vanuit de jeugdraad worden dan voorstellen gedaan voor de globale werking van de Belgische arbitrage", laat Voetbal Vlaanderen optekenen.


Per provincie werd een talentvolle Pro League/Proximus League scheidsrechter als verantwoordelijke aangeduid die overleg pleegt met de jongere scheidsrechters uit zijn provincie.

- Limburg : Bert Put (1)

- Oost-Vlaanderen : Bram Van Driessche (2)

- Brabant : Wesli De Cremer (3)

- Antwerpen : Wesley Alen (4)

- West-Vlaanderen : Jordy Vermeire (5)


In totaal mocht Voetbal Vlaanderen op de recentste scheidsrechterscursus 221 nieuwe refs welkom heten. Vlaams-Brabant was met  20 rekruten het minst goed vertegenwoordigd. Limburg (56), Antwerpen (51), Oost-Vlaanderen (49) en West-Vlaanderen (45) deden een pak beter.


Met de introductie van de Jeugdraad Arbitrage en de focus op innovatie en kwaliteit creëert Voetbal Vlaanderen een nieuwe dynamiek met de hoop meer jonge scheidsrechters aan te trekken en te behouden..

Copyright © 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland