LEDEN

NUTTIGE INFO - LINKS

- Secretariaat bureau arbitrage Vlaams-Brabant:

Yvan Longin - yvan.longin@voetbalvlaanderen.be - 02 367 67 11 - rue de Bruxelles  486, 1480 Tubeke


- Helpdesk E-kickoff: 02 477 12 79 


- Hoe afmelden?

   Er moet steeds een document (doktersbriefje, attest werkgever, ...) bezorgd worden aan het secretariaat ter staving van de laattijdige afmelding.

a) Nationaal: maandag tot vrijdag: An Iliano - 02 367 67 82

          weekenddienst (permanentie) - 02 367 67 82 (op normale uren)

b) Provinciaal: maandag tot vrijdag 16u - 02 367 67 11

            weekenddienst:  scheidsrechters & assistenten K & D: Dhr. Luc Rems - 0476 86 28 89

      jeugdscheidsrechters: mail naar yvan.longin@voetbalvlaanderen.be - 02 367 67 11 


- Bureau arbitrage Vlaams Brabant:

leden en opleiders


- Nazichten door een opleider:

quoteringstabel en soorten nazichten

Copyright ¬© 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland