SVK

ONTSTAAN

Copyright © 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland

Het ontstaan van elke sociale, culturele of sportieve vereniging heeft zijn eigen historiek ; bijna altijd in de hand gewerkt door een rechtstreekse

of onrechtstreekse aanleiding en gedragen door sterke en overtuigde voortrekkers. Zo ook de onze !


Voor de stichting van onze vriendenkring schrijven we  1983: op het eerste zicht een jaar als een ander, maar toch gekenmerkt door enkele

  merkwaardige gebeurtenissen :

- Het netwerkprotocol TCP/IP doet zijn intrede, het begin van het internet zoals we het nu kennen

- Kim Clijsters wordt geboren op 08/06

- De eerste Cd-schijfjes verschijnen op de markt

- Studio Brussel gaat voor de eerste keer in de ether op 01/04

- Standard Luik wint het kampioenschap 82-83

- Sally Ride wordt als eerste Amerikaanse vrouw de ruimte in geslingerd op 18/06

- In Leuven verwelkomen we de geboorte van de 1ste Belgische proefbuisbaby

- De Franse wielrenner Laurent Fignon wint zijn eerste Ronde van Frankrijk

- De Bende van Nijvel overvalt de Colruytwinkel in Nijvel : gevolg 3 doden

- In België wordt het eerste kraslot geïntroduceerd: Presto van de Nationale Loterij

- Microsoft brengt de eerste MS-Word versie op de markt

- De Vlaamse Executieve stelt voor om ook Brussel  hoofdstad van Vlaanderen te  maken: van Brussel-Halle-Vilvoorde toen nog geen sprake !

- Franky Vercauteren wint de Gouden Schoen

- Robert Surkijn  en  Christian Theus worden aangeduid als de Brabantse  kandidaten voor  de CSC


Voor onze kring worden juni en september belangrijke maanden in 1983. 


De GAB uit Brussel, het Leuvense Scheidsrechtersverbond, de Vriendenkring van Tiense Scheidsrechters, de Vriendenkring van Scheidsrechters uit de Demerstreek, het Scheidsrechtersverbond der Brabantse Kempen en de Scheidsrechterskring Noord-West-Brabant waren toen dé verzamelpunten bij uitstek voor scheidsrechters uit Brabant. Jozef DE CELLE uit Ternat was lid van deze laatste en kreeg het op zeker ogenblik aan de stok met zijn voorzitter. Dit incident was voor hem dé aanleiding om zich eens te bezinnen en te beraden over de Pajotse scheidsrechters en hun gewest. 


Tienen, Leuven en Brussel waren toen, binnen de Brabantse arbitrage, zeer invloedrijke scheidsrechters kringen. Dit had tot gevolg dat bij de andere kringen een wrang gevoel heerste van ontgoocheling en ongeloof met betrekking tot aanduidingen en promoties.  Jozef DE CELLE bleef niet bij de pakken zitten en zocht naar steun en samenwerking bij enkele  collega-scheidsrechters. Het duurde niet lang of andere collega-voortrekkers sloten zich aan bij het voornemen een scheidsrechter kring op te richten in het Pajottenland : met name Marcel Moriau,  Luc Decrick, Luk Witterzeel, Yvette Van Nerom, Ernest Nechelput, André Arijs,  André De Turck, Jean Dehandschutter, …


        De eerste vergadering met gedachtewisselingen vond plaats tijdens de maand juni in café De Kroon te Ternat. Maar de uiteindelijke stichtingsvergadering werd gehouden in café De Castel te Herne op 17 juni 83.


Argumenten om andere collega’s uit het Pajottenland  te overtuigen zich aan te sluiten bij de nieuwe kring waren legio :

- de Pajotse scheidsrechters voelden zich niet thuis in de Brusselse elitaire GAB wegens de overgrote Franstalige activiteiten en invloeden

- de afstand naar de andere gevestigde kringen was te groot

- de cursus voor kandidaat-scheidsrechters in het Hôtel de Bruges aan het Brusselse Zuidstation was moeilijk te bereiken

- teveel Pajotse arbiters hadden geen houvast en ze kregen onvoldoende steun van hun hogere instanties


Deze argumenten sloegen aan en de kring werd in september 1983 officieel gestart. Maandelijkse vergaderingen werden afwisselend georganiseerd in café De Kroon te Ternat, café De Castel in Herne, bij Pelagie te Pepingen, in de Groene Poort te Gooik, in de voetbalkantines van Denderzonen Pamel en Sporting Eizeringen, en …… nog andere locaties.


Michel SERTEELS heeft in het ontstaan van onze kring – en dan vooral achter de schermen – enorm veel invloed gehad en steun gegeven aan de nieuwe vereniging. Als gewezen internationaal scheidsrechter, vond ook hij zich als echte Pajot wat vergeten en verstoten door de verantwoordelijken in Brussel. Er was toen geen plaats voor hem als lid van de CSC en de hoop om ooit voorzitter van de PSC te worden leek veraf. Wel werd hij tot opleider benoemd. Voor iemand met zijn ambitie was dit niet meer dan een druppel op een hete plaat. Hij zocht naar andere pistes om zijn ambitie waar te maken. De stichting van de kring zou hem de mogelijkheid bieden om te tonen wat hij allemaal in zijn mars had! Met zijn gekende Pajotse koppigheid, met zijn enorme ervaring en met zijn diepzinnige en doortrapte mensenkennis zorgde hij ervoor dat de nieuwe kring het nodige aanzien kreeg. Ongemerkt, discreet en doeltreffend zocht hij naar volwaardige mensen om de werking van de kring, met dezelfde verbetenheid en overtuiging, op zich te nemen.


Luc DECRICK werd aangesproken om de rol van secretaris op zich te nemen. En voor het voorzitterschap zocht en vond hij  Yvette VAN NEROM. Yvette werd      - een primeur in de Belgische arbitragewereld trouwens - de allereerste vrouwelijke voorzitster van een scheidsrechter vriendenkring. Yvette, toen bekend als vrouwelijke topscheidsrechter in het damesvoetbal, werd dank zij haar goede kennis van de spelregels en dank zij haar gezagsvol optreden tijdens de wedstrijden, door iedereen met aanzien aangesproken en met respect gewaardeerd.


Dank zij de onverdroten inzet van de vroegere                       en                          huidige bestuursleden en de positieve samenwerking met de vertegenwoordigers van de PSC in het verleden, is de Scheidrechter Vrienden Kring Pajottenland thans uitgegroeid tot een belangrijke vriendenkring in de Brabantse arbitragewereld.

met dank aan Roger Geeroms voor de reconstructie van de feiten