SVK

PRIVACY POLICY - GDPR/AVG


Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De GDPR vervangt de nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten.


GDPR in het kort:

• in voege op 25 mei 2018

• bescherming van persoonlijke data van de Europese burger

• maatregelen tegen hackers en datalekken

• procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens

• toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken

• individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’

• verhoogde security maatregelingen zijn nodig

• datalek moeten we kunnen melden binnen 72 uur

• de nationale autoriteiten kunnen boetes toepassen


SVK Pajottenland is sterk begaan met de bescherming van de persoonsgegevens van zijn leden; jullie privacy respecteren is onze prioriteit. De verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van onze leden gebeurt dan ook conform de Europese privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25/05/18.


De persoonsgegevens van elk lid worden bekomen via deze infofiche. Het kandidaat-lid vult zijn persoonsgegevens in en bezorgt deze getekende fiche nadien aan de secretaris of de censor. Deze kan eventueel ook digitaal gemaild worden naar gdpr-avg@svkpajottenland.eu. Het is pas op het ogenblik dat het kandidaat-lid de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaald heeft dat deze persoonsgegevens geregistreerd worden in de ledenlijst.

Copyright © 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland