SVK

STATUTEN

Statuten 2009

Addendum bij de statuten van aug 2009 mbt ere-titels1) Ere-bestuurslid

- automatisch na 15j bestuurslid


2) Erevoorzitter , ere-ondervoorzitter, ere-secretaris, ere-schatbewaarder, ere-censor

- op voorstel van eender welk bestuurslid uitgezonderd het betrokken bestuurslid

- goedkeuring dagelijks bestuur (censor, voorzitter, schatbewaarder & secretaris)

--> min 3 op 4 moeten akkoord zijn

- min 10j bestuurslid waarvan min 5j in functie

- belanghebbende mag niet meer in functie zijn maar wel nog bestuurslid zijn

- voorstel moet gebeuren uiterlijk binnen de 5j na uittrede bestuur


3) Indien een bestuurslid niet beantwoordt aan deze parameters maar wel een ere-titel verdient wegens verdienstelijke en/of uitzonderlijke prestatie voor de kring

- enkel op voorstel van de voorzitter

- goedkeuring min. 75% van het bestuur , met afronding naar boven

vb 11 bestuursleden --> 75% = 8.25 dus moeten 9 bestuursleden akkoord gaan

- min 10j bestuurslid

- belanghebbende mag niet meer in functie zijn maar wel nog bestuurslid zijn

- voorstel moet gebeuren uiterlijk binnen de 5j na uittrede bestuur


Erevoorzitter, ere-ondervoorzitter, ere-secretaris, ere-schatbewaarder, ere-censor ontvangt - bij de start van het nieuwe seizoen - een uitnodiging voor het bijwonen van de 1ste maandelijkse bestuursvergadering van het nieuwe werkjaar. Indien geen reactie zal men geen uitnodiging meer ontvangen voor het lopende werkjaar. Het bijwonen van de bestuursvergadering(en) geeft hen geen stemrecht behalve indien sprake van:

- een buitengewone vergadering

- het aanpassen van de statutenCopyright ¬© 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland