SVK

WIE ZIJN WIJ - WERKING

SVK Pajottenland is een scheidsrechtersvriendenkring die open staat voor actieve scheidsrechters, oud-scheidsrechters, leden of gewezen leden der comités van de KBVB, op voorwaarde dat zij niet van de bondslijsten van de KBVB geschrapt werden.


De vereniging werd opgericht op vrijdag 17 juni 1983 in de "Castel" te Herne en staat ingeschreven onder het stamboeknummer 8922.

De kleuren van de vereniging zijn rood - groen.


SVK telt meer dan 50 leden en staat onder andere  in voor de opvang, opleiding en begeleiding van scheidsrechters en AR. Maandelijks brengen wij ons digitaal ledenblad "Het Pajotterke" uit.


Elke 3de vrijdag van de maand - van september tot en met mei - vindt onze maandelijkse ledenvergadering plaats (zie agenda) in café Het Dravershof te Pepingen. Op onze maandelijkse vergadering komen nieuwe en meer ervaren scheidsrechters met elkaar in contact waarbij er heel wat ervaring en tips aan elkaar worden doorgegeven. Jonge scheidsrechters vinden er een luisterend oor bij hun meer ervaren collega's en kunnen er terecht indien vragen of problemen.


Een ledenvergadering wordt praktisch meestal ingevuld door :

- mededelingen van het Bureau Arbitrage Vlaams-Brabant

- reglementenquiz

- actualiteitsquiz

- gastspreker of thema of debat


Om ons werkingsjaar financieel rond te krijgen organiseren wij jaarlijks een eetfestijn. Hierdoor zijn wij in de mogelijkheid verschillende activiteiten te organiseren voor onze leden waaronder :

- 2-jaarlijks een weekend voor leden, partner en kinderen

- 2-jaarlijks een eindeseizoen diner voor leden, partner en kinderen

- jaarlijks een eindeseizoen quiz voor leden in december

- jaarlijks een nieuwjaarsreceptie + bingo voor leden en partner


Tussendoor proberen we andere (gezellige) activiteiten te organiseren - meestal in samenwerking met NWB, de vriendenkring uit Asse -  zoals de cursus voor nieuwe scheidsrechters, up-to-date cursus voor jeugdscheidsrechters, trainingen, …


De vriendenkring zorgt er dus vooral voor dat de hobby van onze leden een sociaal en familiaal karakter krijgt : als scheidsrechter ben je geen éénzaat die wekelijks zijn match gaat leiden. Je maakt deel uit van een grotere familie waar vriendschappen worden gesmeed die het voetbal vaak overstijgen en waar we elkaar steunen en helpen als het er op aankomt. Of om de woorden van onze voorziiter te citeren :


     "Wat mij persoonlijk drijft om elke maand aanwezig te zijn op onze ledenvergadering? Niet enkel het feit dat ik de voorzitter

     ben. De hoofdreden waarom ik elke maand, met veel “goesting”, reikhalzend uitkijk naar de 3de vrijdag van de maand zijn

     jullie. Telkens opnieuw ervaar ik onze ledenvergaderingen als een soort familiereünie met steeds hetzelfde recept ; een

     gezellige “warme” avond waar ik veel vriendschap voel, met leuke babbels en grappige anekdotes ... en dit tot de late

     uurtjes … tot ergernis van onze lokaalhouder, Kris.

Ik mag hopen dat jullie dit evenzeer zo aanvoelen en dat wij jullie elke maand opnieuw mogen rekenen tot ons trouw “publiek”. En dit elke 3de vrijdag van de maand. Want als iemand van de familie SVK ontbreekt op de ledenvergadering ervaar ik dat als een gemis".

Copyright © 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland