SVK

ZILVEREN JUBILEUM

Op 07 juni 2008 vond een academische zitting plaats in G.C. De Cam te Gooik naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van onze vereniging.


Volgende personen namen achtereenvolgens het woord :

- Jean-Marie Van Belle, toenmail voorziiter

- Roger Geeroms, onze ere-voorzitter

- Louis De Decker, toenmalig ondervoorzitter van het uivoerend comité

- Michel Doomst, burgemeester van Gooik

- Francois De Keersmaecker, toenmalig voorzitter van de KBVB


Hieronder een verkorte versie van de toespraak van Jean-Marie Van Belle, toenmalig voorzitter SVK Pajottenland:

Vandaag staat hier een trotse voorzitter van een jubilerende vriendenkring van scheidsrechters. Alhoewel wij de op één na jongste kring van Brabant zijn, betekent het toch wel iets om 25 jaar lang, met wisselend succes, vergaderingen en activiteiten te organiseren voor onze leden. Immers, het  verenigingsleven, en ik vertel niets nieuw, kent momenteel moeilijke tijden.

Het Pajottenland is, qua oppervlakte een grote streek in Brabant, maar is niet zo dicht bevolkt. Dit is één van de redenen waarom wij het jaren moeilijk hadden om te rekruteren. Gelukkig is daar de laatste jaren en voornamelijk de laatste 2 seizoenen, verandering in gekomen. Zodanig zelfs dat wij een nog nooit bereikt ledenaantal tellen van 61. Bovendien is het een gezonde mix van minder jong en jeugdig aankomend talent. De laatste 2 seizoenen bereikten we tijdens de maandelijkse vergaderingen exact hetzelfde gemiddelde: 27,3 aanwezigen . Dat stemt me tot tevredenheid en ik ben dan ook een tevreden voorzitter. Het kan uiteraard altijd beter maar het is ooit minder geweest, want elke vereniging kent wel eens een dipje .

Enkele maanden na mijn aantreden als voorzitter verscheen het eerste nummer van ons succesvol ledenblad “Het Pajotterke”. Het verbindt leden en bestuur, brengt heuglijk maar soms ook droevig familienieuws en het geeft ons de mogelijkheid activiteiten van de scheidsrechters-commissie maar uiteraard ook van onze eigen kring aan te kondigen.

Ik kan gerust stellen dat de verstandhouding binnen onze kring opperbest is. Jong en minder jong vergaderen maandelijks in de beste verstandhouding.

Ik merk dit ook aan de bereidheid van de jeugd om te luisteren naar de goede raad van de ouderen om te helpen tijdens onze jaarlijkse bakschieting.

Ik heb op 19 februari 2005, tijdens de uitvaartplechtigheid van onze stichter en ere-voorzitter, de heer Michel Serteels, beloofd dat wij het werk dat hij gestart was, naar best vermogen zouden verder zetten. En… wij houden woord.

Als deze generatie bestuursleden het voor bekeken houdt, wat voorlopig zeker niet het geval is, zullen wij nauwlettend toekijken, om deze vereniging nog vele jaren te laten overleven, zeker tot een volgende feestelijke viering over 25 jaar.

Het is tijd om enkele personen te bedanken : allereerst mijn voorgangers, alle vorige, maar zeer zeker onze huidige bestuursleden. Ik dank ook alle medewerkers van vandaag. En tenslotte mijn heel speciale dank aan de burgemeester, het schepen-college en de secretaris van de gemeente Gooik, voor het positief onthaal van onze aanvraag en het ter beschikking stellen van hun cultureel centrum “ De Cam “.


Copyright © 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland