WORD ...

LIJNRECHTER

Arbitrage ... een levensschool bij uitstek


Voetbal is een spiegel voor onze maatschappij. En scheidsrechter of lijnrechter zijn, sterkt je karakter. Immers, scheidsrechters en lijnrechters moeten continue  verantwoordelijkheid nemen en bBeslissingen treffen, terwijl ze aan sport doen. Soms tot genoegen, soms tot ongenoegen van spelers en supporters.. Daardoor kan polemiek ontstaan die alweer eigen is aan de sport en de samenleving.


De scheidsrechter neemt een beslissing die overeenstemt met wat de spelregels hem opleggen. Hiermee beschermt hij niet alleen het voetbal, maar ook de spelers waartegen de overtreding werd begaan, zonder dat hij stilstaat bij het moment van de wedstrijd of de namen van de spelers. Net zoals in het dagelijkse leven beschikt de scheidsrechter over beslissingsrecht en moet hij zijn verantwoordelijkheid opnemen.


Voorwaarden voor kandidaat lijnrechter

- minimum 15 jaar oud zijn

- medisch attest  waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is

- aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club.

- kandidaat ouder dan 18 jaar:

een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen)

- kandidaat ouder dan 60 jaar:

het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan.

- een cursus scheidsrechter volgen


Speel je al voetbal?

Dat is geen enkel probleem, je kan het voetballen en het arbitreren combineren dankzij de scheidsrechterscategorie H.


Opleiding

De scheidsrechtersopleiding wordt in alle provincies gegeven. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel, waarbij je wordt begeleid door een opleider. Specifieke cursussen voor lijnrechters kunnen nadien gevolgd worden .

Copyright ¬© 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland