WORD ...

PETER


Als peter speelt je een unieke rol in de ontwikkeling van de stagiair. Je helpt de beginnende scheidsrechters bij het zetten van hun eerste stappen in de wereld van de arbitrage en op deze wijze draagtje bij tot het tot de start van een loopbaan. En dat maakt deze ervaring uniek voor de stagiair. Iedere scheidsrechter kent immers zijn peter (of meter) nog, ook al is dat 20 jaar geleden (of meer).


Het peterschap heeft meerdere doelstellingen die niet alleen kaderen binnen de kerntaak van de scheidsrechter (het doen respeceren van de spelregels), maar die veel breder gaan en die een actieve bijdrage leveren aan de algemene vorming van de stagiair. Vorming in de zin van ontwikkeling van persoonlijke karaktereigenschappen, zoals het zich kunnen doorzetten, goed kunnen communiceren alsook het eigen maken van maatschappelijke waarden zoals respect en gezag. U draagt hiermee op een constructieve wijze bij tot het voetbalspel.


De voornaamste doelstellingen van het peterschap zijn:

-De praktsche vorming van de aspirant-scheidsrechter verder optimaliseren

-De nodige praktische en morele steun verlenen

-Kennis te laten maken met de manier van opvang en begeleiding in de arbitrage

-De aspirant-scheidsrechter introduceren en opvangen in het sociaal weefsel van de  vriendenkringen


Het peterschap

Evaluatie document

Rol van de peter

Onkostennota

Copyright ¬© 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland