WORD ...

REFEREE AMBASSADOR

Een referee academy is een leeromgeving waar  jonge beloftevolle scheidsrechters  gerekruteerd, begeleid en  opgeleid worden  en dit alles onder het toezicht van een referee ambassador.


Iedere club kan één of meerdere referee ambassador(s) aanstellen, die niet beperkend binnen de club de volgende taken kan (kunnen) vervullen:

-  aanduidingen van de clubscheidsrechters voor het leiden van de wedstrijden 8/8 en 5/5

-  als clubscheidsrechter zelf wedstrijden leiden

- voor een positief klimaat zorgen ten aanzien van de scheidsrechters

- scheidsrechters rekruteren onder de jeugdspelers,

- detecteren en begeleiden van beloftevolle, jonge officiële scheidsrechters


Deze aanduiding dient door de gerechtigde correspondent van de club te worden voorgedragen aan het Regionaal Bureau Arbitrage.

 


De Referee Ambassador wordt, indien hij geen actief scheidsrechter is, gelijkgesteld met de scheidsrechters van categorie I, en geniet van de voordelen die aan scheidsrechters worden toegekend (scheidsrechters kaart).

 


Hij dient geen medisch attest voor te leggen en geen grondig medisch onderzoek te ondergaan indien hij ouder is dan 60 jaar. Hij telt echter niet mee bij de berekening van het benodigd aantal scheidsrechters per club.


Interesse of   bijkomende info, contacteer dan referee.coordinator@svkpajottenland.eu .

Copyright © 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland