WORD ...

SCHEIDSRECHTER

Arbitrage ... een levensschool bij uitstek


Voetbal is een spiegel voor onze maatschappij. Door het sporten zelf wordt het karakter gesterkt. Scheidsrechters moeten echter verantwoordelijkheid nemen. Beslissingen treffen, terwijl ze aan sport doen. Soms tot genoegen, soms tot ongenoegen van de spelers. Daardoor kan polemiek ontstaan die alweer eigen is aan de sport en de samenleving.


Meningsverschillen en discussies zijn haast onlosmakelijk verbonden met het voetbal en meestal houden ze meer verband met het moment waarop de beslissing genomen werd dan met de beslissing zelf. De scheidsrechter wordt vaak verplicht beslissingen te nemen die niet in de smaak vallen van spelers of publiek, maar hij moet nu eenmaal de spelregels doen naleven.


De scheidsrechter neemt een beslissing die overeenstemt met wat de regels van het spel hem opleggen. Hiermee beschermt hij niet alleen het voetbal, maar ook de spelers waartegen de overtreding werd begaan, zonder dat hij stilstaat bij het moment van de wedstrijd of de namen van de spelers. Net zoals in het dagelijkse leven beschikt de scheidsrechter over beslissingsrecht en moet hij zijn verantwoordelijkheid opnemen.


Voorwaarden voor kandidaat scheidsrechter

- minimum 15 jaar oud zijn

- medisch attest  waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is

- aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club.

- kandidaat ouder dan 18 jaar:

een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen)

- kandidaat ouder dan 60 jaar:

het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan.


Speel je al voetbal?

Dat is geen enkel probleem, je kan het voetballen en het arbitreren combineren dankzij de scheidsrechterscategorie H.


Nog geen 15j, en je wil toch al scheidsrechter zijn?

Dit kan in wedstrijden van U6 tot en met U13. Sluit je aan bij een club  en vraag na hoe dit praktisch in zijn werk gaat. Misschien heeft de club al een Referee Ambassador aangesteld en dan kan hij je perfect op weg helpen en begeleiden. Of je volgt een opleiding en doe ervaring op via een Referee Academy.


Opleiding

De scheidsrechtersopleiding wordt in alle provincies gegeven. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel, waarbij je wordt begeleid door een opleider. Vervolmakingscursussen houden je nadien op de hoogte van de laatste wijzigingen aan de spelregels 

 

Copyright ¬© 2019 All rights reserved by  SVK Pajottenland